Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

हिमपात पूर्वतयारी तथा पूर्व प्रवन्ध सम्बन्धी बैठकको निर्णय