Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

“ जुम्ला प्रवेश विन्दु नाग्मामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेक्स “