Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विशाल जंग शाहि


विशाल जंग शाहि


विशाल जंग शाहि
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल beeshalsh16@gmail.com
सम्पर्क 9866215361
बहाल मिति २०७५ पुष २६