Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

विशाल जंग शाहि


विशाल जंग शाहि


विशाल जंग शाहि
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल beeshalsh16@gmail.com
सम्पर्क 9843748846
बहाल मिति २०७५ पुष २६