Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

दत्त लामा


दत्त लामा


दत्त लामा
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dattalama@gmail.com
सम्पर्क 9848312548
ठेगाना Gothichaur 1, जुम्ला
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०