Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

  • देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ


देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9858320380
बहाल मिति २०७५ पुष १७