Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

हरिहर काफ्ले


हरिहर काफ्ले


हरिहर काफ्ले
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9864980806
ठेगाना kanakasundari 7, जुम्ला
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०