Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जनक ब. सिंह


जनक ब. सिंह


जनक ब. सिंह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल janaksingh561@gmail.com
सम्पर्क 9813650965
ठेगाना belauri 1, कन्चनपुर
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०