Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

श्री कबिदत्त न्यौपाने


श्री कबिदत्त न्यौपाने


श्री कबिदत्त न्यौपाने
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9858320301
बहाल मिति २०७५ पुष २५