Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

रामकृष्ण पाण्डे


रामकृष्ण पाण्डे


रामकृष्ण पाण्डे
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9848097732
बहाल मिति २०७५ पुष २६