Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला स्थित कार्यालयय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूकाे विवरणमिति जिल्ला स्थित कार्यालयय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूकाे विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-04-28 जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण
7 महिना अगाडी