Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयहरुको कार्य सम्पादन सुधार योजना, २०७५