Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कार्यालयकाे घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरणमिति कार्यालयकाे घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-12 घर जग्गा तथा जिन्सी सम्बन्धि विवरण
9 महिना अगाडी