Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शाखा कम्पुटर शाखा
नाम पद विशाल जंग शाही 
पद (कम्प्यूटर अपरेटर)
इमेल beeshalsh16@gmail.com
सम्पर्क 9843748846
बहाल मिति २०७४ चैत ०९

कार्यजिम्मेवारी

 1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
 2. कार्यालयको Web Site /facebook/ Twitter दैनिक अद्यावधिक गर्ने ।
 3. गृह मन्त्रालयको परिपत्र प्रणाली(MOHA) तथा कार्यालयको इमेल दिनमा कम्तिमा २ पटक खोली प्राप्त चिठ्ठीपत्रहरु प्रिन्ट गरी प्रजिअ/सप्रजिअ समक्ष पेश गर्ने र तोक आदेश अनुसार सम्बन्धित शाखामा सम्प्रेषण गर्ने ।
 4. सबै शाखाहरुवाट मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको  मसान्तमा लिइ महिनाको १ गते १२ वजे भित्र Website तथा कार्यालयको सूचना पाटीमा अद्यावधिक गर्ने ।
 5. कार्यालयको Digital Citizen Charter मार्फत विभिन्न सूचनाहरु कार्यालय समयमा प्रशारण हुने   व्यवस्था मिलाउने ।
 6. परिपत्र प्रणालीबाट प्राप्त हुने परिपत्रहरु घण्टा-घण्टामा हेरी Print गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा      सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
 7. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन अनुसार SMS Alert मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने ।
 8. कार्यालयमा हुने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको तस्वीर लिइ सुरक्षित राख्ने ।
 9. कार्यालयबाट सम्पादन भएका सबै चिठ्ठी पत्रहरुलाइ  Scanning गरी E-Copy व्यवस्थित गरी राख्ने ।
 10.   दर्ता भएका संघसंस्थाहरुको विस्तृत अभिलेख (Profile) अद्यावधिक गर्ने ।
 11.    प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुद्वा हेर्ने अधिकारीको रुपमा रहने अर्धन्यायिक कार्यहरुमा म्याद थप, वकपत्र, वयान, थुनछेक तथा फैसला सम्मका कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 12.    नागरिकता सफ्टवयर (CIMS) सम्बन्धि कार्यहरू गर्ने ।
 13.   सार्वजानिक सम्पत्ति (जग्गा, भवन, धार्मिक/सार्वजानिक स्थल,सवारी साधन लगायत) को विस्तृत अभिलेख (Profile) तयार गर्ने  ।
 14.    दलित, आदिवासी, जनजाति  लगायतका विभिन्न सिफारिस/प्रमाणित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने
 15.    जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठकको निर्णय   वैठक समाप्त हुनासाथ गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा Email/Fax गरी पठाउने ।
 16.   सरकारी सवारी साधन सञ्चालन अनुमति पत्र तयार गर्ने ।
 17.    नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय लगायत अन्य तालुक निकायबाट माग भइ आएका शाखासंग सम्बन्धित विवरणहरु तुरुन्तै पठाउने ।
 18. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेअनुसारका अन्य कार्यहरु गर्ने ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस