Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मासिक प्रगती विवरणमिति मासिक प्रगती विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-02-02 सार्वजनिक सेवा सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम
2 महिना अगाडी