Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मासिक प्रगति विवरणमिति मासिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-02-07 २०७६ साल वैशाख महिनाकाे मासिक विवरण
2 महिना अगाडी