Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजारमिति प्राप्त राहदानी विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-13 २०७६ असार ६ गते सम्मको MRP लिन अाउने सम्बन्धमा
9 महिना अगाडी