Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

निर्देशिका तथा कार्यविधिमिति निर्देशिका तथा कार्यविधि विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-12-03 हातहतियार, खरखजाना एवं विष्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९
2075-12-03