Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-12-03 सेवाग्राही महानुभावहरुमा जरुरी सूचना
2 दिन अगाडी