Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-10-12 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाबाट मिति २०७६।१०।०५ देखि १० गते सम्म भएको साप्ताहिक कार्यसम्पाद
1 दिन अगाडी
2076-10-05 २०७६।०९। १३ गतेसम्मको राहदानी बनि प्राप्त भएको सबैमा जानकारी
8 दिन अगाडी
2076-09-29 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रम भएको हुदा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । मिति २०७६।१०।०१ विहान ८ बजे स्थान जिल्ला खेलखुद समितिको कवडहल, जुम्ला
13 दिन अगाडी
2076-09-15 छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार कुरीति उन्मुलन महाअभियान सम्बन्धमा ।
27 दिन अगाडी
2076-09-11 छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलन अभियान सम्बन्धमा
1 महिना अगाडी