Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-14 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ १४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
10 दिन अगाडी
2077-02-13 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ १३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
11 दिन अगाडी
2077-02-11 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ ११ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
13 दिन अगाडी
2077-02-10 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ १० गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
14 दिन अगाडी
2077-02-09 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ ०९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
15 दिन अगाडी