Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-01-24 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ बैशाख २४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
1 महिना अगाडी
2077-01-23 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ बैशाख २३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
1 महिना अगाडी
2077-01-22 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ बैशाख २२ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
1 महिना अगाडी
2077-01-21 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ बैशाख २१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
1 महिना अगाडी
2077-01-20 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ बैशाख २० गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
1 महिना अगाडी