Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रम भएको हुदा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । मिति २०७६।१०।०१ विहान ८ बजे स्थान जिल्ला खेलखुद समितिको कवडहल, जुम्ला


प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रम भएको हुदा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । मिति २०७६।१०।०१  विहान  ८ बजे स्थान जिल्ला खेलखुद समितिको कवडहल, जुम्ला