Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ सालको सार्वजनिक विदा र कार्यालय समयमिति २०७६ सालको सार्वजनिक विदा र कार्यालय समय विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-03-01 २०७६ सालको विदा
7 महिना अगाडी

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस