Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ असार २९ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बसेको बैठकको निर्णय