Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ असार ६ गते सम्मको MRP लिन अाउने सम्बन्धमा

3 महिना अगाडी

2076-03-16


सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

२०७६ असार ६ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानीकाे फारम बुझाएका नागरिकहरूको MRP राहदानी तयार भई आइसकेकाेले सम्बन्धित व्याक्तिले सक्कल नागरिकता सहीत स्वयं यस कार्यालयमा उपस्थिति भई आफ्नाे राहदानी लिनुहुन अनुराेध छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जुम्ला ।