Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गर्ने सम्बन्धमा