Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलन अभियान सम्बन्धमा

5 महिना अगाडी

2076-09-11


छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलन अभियान सम्बन्धमा 

Attached Files