Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलन सम्बन्धी बैठक

1 महिना अगाडी

2076-09-11
सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस