Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

घाईते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्धि अत्यन्त ज़रूरी सूचना !!! सशस्त्र द्धन्द तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाईते तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाईते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई घाईते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्

5 महिना अगाडी

2076-05-08


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस