Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

घाईते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्धि पुनः प्रकाशित अत्यन्त ज़रूरी सूचना

5 महिना अगाडी

2076-05-08


सशस्त्र द्धन्द तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाईते तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाईते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई घाईते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्धि  यस कार्यालयको मिति २०७६।०४।२९ गतेको सूचना अवगत नै होला ।उक्त सूचना अनुसार आजको मिति २०७६।०४।०८ गतेसम्म पनि कसैको निवेदन प्राप्त नभएकोले पुन: सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सशस्त्र  द्धन्दको समयमा घाईते अपाङता भएका व्यक्तिहरुले यस कार्यालयमा  निवेदन दिदा निवेदन साथ पेश गर्नपर्ने कागजातहरु

  १. घाईते अपाङताको विवरण पुरा देखिने गरी व्यक्तिहरुको  फोटो

२.एक्सरे रिर्पोट,अन्य रिर्पोट ।

३.हाल जाँच गरिएको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन र परीक्षण गर्ने चिकित्सकको नाम, थर र हस्ताक्षर सहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलको          दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने ।

४.आफूसंग भएको पहिला जचाएको  कागजात र रिपोर्टहरु (भएमा मात्र)

५.परिक्षण गर्ने चिकित्सकलाई सहजताको लागि आफ्नो घाईते तथा अपाङता समस्या खुल्ने सम्वन्धित अन्य  प्रमाण सशस्त्र  घाईते भई अपाङता भएका व्यतिहरुको अपाङता प्रतिशत निर्धारणको लागि तपसिलको मिति ,समय र स्थानमा स्वास्थ्य परिक्षण हुने भएकोले स्वास्थ्य जाँच गराउनुहनु  समेत अनुरोध छ  तपसिल

* मिति २०७६।०४ ।२७  गते देखि मिति २०७६।०६।२७ गते सम्म ।

* समय हरेक हप्ताको विहिवार विहान १० बजे देखि दिनको १.०० बजे सम्म ,

* स्थान :­कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ,जुम्ला ।

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस