Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

हातहतियार खरखजानाको नामसारी गरी राख्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउँ