Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जुम्लाबाट मिति २०७६।०७।१० गते देखि २०७६।०७।१७ गते सम्म सम्पादन कार्यसम्पादन विवरण