Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जुम्लाबाट मिति २०७६।०७।१० गते देखि २०७६।०७।१७ गते सम्म सम्पादन कार्यसम्पादन विवरण

16 दिन अगाडी

2076-07-18


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस