Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाबाट मिति २०७६।१०।०५ देखि १० गते सम्म भएको साप्ताहिक कार्यसम्पाद