Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण