Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।