Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जन्मकाे आधारमा नागरिकता प्राप्त सन्तानलाई दिने नागरिकता सम्बन्धमा ।