Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड-१९ सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाद्धारा प्रकाशित बुलेटिन अंक - १