Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कार्तिक १३ गते “सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना “