Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

मिति २०७६ फागुन १८ देखि २४ गते सम्म यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लामा भएको कार्यसम्पादन विवरण।