Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोष संचालन नियमावली २०६३