Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको लागि कम्प्युटर अपरेटर सिफारिश सम्बन्धमा