Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ साल श्रावण १३ गतेसम्मको राहदानी बनि प्राप्त भएको सबैमा जानकारी

5 महिना अगाडी

2076-04-22


मिति २०७६/ ०४/ १३ गते सम्म यस कार्यालयबाट वितरण हुने MRP (राहदानी) लिन नेपाली नागरिकता र पासपोर्टमा लगार्इ बचेको फोटो सहित लिर्इ स्वयम व्यक्ति यस कार्यालयमा राहदानी लिन आउनु हुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस