Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

संविधानसभा पदक प्राप्त गर्ने माननीय सदस्यहरुको नामावली