Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६