Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
जय कुमार घिमिरे
जय कुमार घिमिरे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दत्तराज हमाल
दत्तराज हमाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9858320380

एक राज गिरी
एक राज गिरी

नायब सुब्बा

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्र

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

राहदानी सम्बन्धी

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन | रु.१०।- को टीकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरी / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरी / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

प्रमाण पुगेमा सोही दिन | रु. १०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरी / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरी / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउ भन्नेको हकमा

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट | रु. १०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरी / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(द्रुत सेवा सिफारिसको लागि)

सोही दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(सामान्य सिफारिसको लागि)

४५ दिन | रु. ५,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(नावलकको हकमा)

सोही दिन | रु. ५,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

४५ दिन | रु.१०,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

४५ दिन | रु.१०,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

वसाईसराईको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

कर्मचारी परिवारको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : एक राज गिरी / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

नावालक परिचयपत्र

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु.१०।– को टिकट प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

संस्था दर्ता सम्बन्धी

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०को टिकट सहित रु. १०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

संस्था नविकरण

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | रु.१० को टिकट सहित रु. ५००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

भारतिय सैन्य पेन्सन

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

नाता प्रमाणित

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

राहत वितरण

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

सोही दिन | रु १०००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

हातहतियार इजाजत पत्र नामसारी

सोही दिन | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

अन्य सिफारिस

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-07-18 12:13:38

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

Powered By: ProActive Developers