Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

भूपेन्द्र थापा

  • भूपेन्द्र थापा

भूपेन्द्र थापा


भूपेन्द्र थापा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल thapa.bhupen68@gmail.com
सम्पर्क 9858327777
ठेगाना chandannath 8, जुम्ला
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ १९