Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

हरिकृष्ण महत


हरिकृष्ण महत


हरिकृष्ण महत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल krishnaharim194@gmail.com
सम्पर्क 9843946861
ठेगाना kanakasundari 7, जुम्ला
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०