Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला स्थित कार्यालयय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूकाे विवरण


मिति जिल्ला स्थित कार्यालयय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूकाे विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-04-28 जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा सुचना अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण
2076-04-28