Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट मिति २०७८/०२/३१ मा जारी निषेधाज्ञाको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना !