Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

“जुम्ला,जिल्ला स्थित संघ र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका ३५ वटा कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन सम्वन्धमा “

6 महिना अगाडी

2076-10-22


आज मिति २०७६ माघ २१ गते विहान १० वजे देखि ११ वजेको समयमा जुम्ला,जिल्ला स्थित संघ र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका जम्मा ३५ वटा कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका स.प्र.जि.अ श्री ऒम प्रकाश देवकोटाको नेतृत्वमा चार वटा समूह बनाई एकै पटक आकस्मिक अनुगमन गरियो ।

अनुगमनको क्रममा १२ कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू हाजिर रजिष्टरमा अनुपस्थित, ४ कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू कामको सिलसिलमा जिल्ला बाहिर रहेको र १९ कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू उपस्थित रहेको पाईयो ।

अनुगमनको क्रममा कतिपय कार्यालय प्रमुखले आफ्नो तालुक निकायबाट अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारीको पत्र समेत पठाएको तर आफ्नो हाजिर रजिष्ट्ररमा नजनाएकोले अनुपस्थित कार्यालय प्रमुखको संख्या घटन सक्ने देखिन्छ ।
आज गरिएको अनुगमनमा कार्यालय प्रमुख सहित जम्मा १३४ जना कर्मचारीहरू हाजिर रजिष्टर अनुसार अनुपस्थित रहेको पाईयो।

नोट #प्रदेश स्तरका कार्यालयको कार्य स्थल जुम्ला ज़िल्ला लगाएत अन्य जिल्लामा समेत रहेकोले कर्मचारी अन्य जिल्लामा फिल्डमा खटिएको हुन सक्ने अनुमान रहेको छ ।
श्रोत- ३५ वटा कार्यालयका हाजिर रजिष्टर