Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

मिति२०७८.०१.३१ गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जुम्लामा बसेको DCCMC को निर्णय र कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना,२०७८ ।